• +30 210 80 56 856

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που επιχειρούν σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, μπορούν να περιοριστούν εάν διαθέτουν έξυπνα εργαλεία έγκαιρης πληροφόρησης για την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι οικονομικοί αναλυτές της Financial Factor Consulting προσφέρουν μια πληθώρα τακτικών αναλύσεων και αναφορών οι οποίες διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων της εταιρείας και υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

 • Εκπόνηση οικονομικού πλάνου
 • Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών
 • Ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και Ισολογισμού με την χρήση αριθμοδεικτών
 • Συγκριτική ανάλυση ανταγωνισμού
 • Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων
 • Εκτίμηση ρίσκου
 • Κλαδικές μελέτες και αναλύσεις
 • Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων
 • Ανάλυση Οικονομικού περιβάλλοντος και μελέτη επιπτώσεων στην εταιρεία (PEST Analysis)

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
 • Greek (GR)
 • English (UK)