Τραπεζικές Σχέσεις

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους και η συνεργασία τους με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Εμείς οι οικονομικοί σύμβουλοι της Financial Factor Consulting πιστεύουμε ότι η Τράπεζα θα πρέπει να  είναι συνεργάτης του επιχειρηματία, αρωγός στην προσπάθεια του και σύμβουλος στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η FFC καλλιεργεί τις σχέσεις της επιχείρησης με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, με μοναδικό γνώμονα την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της. Η πολυετή συνεργασία μας με όλες τις Τράπεζες στο ανώτατο δυνατό στελεχιακό επίπεδο εξασφαλίζει για τους πελάτες μας:

Επιπλέον των παραπάνω η FFC αναλαμβάνει: