• +30 210 80 56 856

Πληροφοριακά Συστήματα

Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί τον κεντρικό κορμό στον οποίο στηρίζεται η επιχείρηση για την αποτελεσματική υποστήριξη των εργασιών της. Οι νέες τεχνολογίες, η μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα συστήματα ERP και CRM αποτελούν δύσκολο γρίφο για τον επιχειρηματία και ενέχουν υψηλό κίνδυνο στην αποδοτικότητα της επιχείρησης εφόσον η επιλογή τους δεν συνάδει με τις ανάγκες της εταιρείας.
Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Financial Factor Consulting μπορούν να υποστηρίξουν το όραμα του επιχειρηματία για ένα σύστημα που θα πληροί τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης του, θα είναι εύκολο για τους χρήστες και θα παρουσιάζει την καλύτερη σχέση κόστους - οφέλους.

 • Διερεύνηση αναγκών Πληροφοριακών Συστημάτων
 1. Εγκατάσταση Δικτύων
 2. Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων
 3. Remote connection (VPN)
 4. Εγκατάσταση λογισμικού και υλικού για την αυτοματοποίηση του γραφείου
 5. Ασύρματη WiFi επικοινωνία και σύνδεση στο Internet
 6. Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων
 • Διαδικασία πλήρης ενσωμάτωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Εκπαίδευση και Υποστήριξη στην εφαρμογή νέων συστημάτων

 • Αναζήτηση εξωτερικών λύσεων παροχής Τεχνολογικής Υποστήριξης

Διερεύνηση συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους τεχνικής υποστήριξης

 • Ολιστική υποστήριξη σε οργανωμένα σχέδια εγκατάστασης ή αλλαγής Πληροφοριακών Συστημάτων

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
 • Greek (GR)
 • English (UK)