Εταιρείες Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών

 Ο κλάδος των Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών είναι από τους πιο επιβαρυμένους οικονομικά με επιπτώσεις στην δημόσια εικόνα του και την αξιοπιστία του. Συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τον κλάδο και καθυστέρηση ή αθέτηση καταβολών από την συνεργασία του με τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, έχουν επιδεινώσει την θέση του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της FFC στοχεύει σε τρείς διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης:

1. Συμβουλευτική Κόστους.

2. Συμβουλευτική Στρατηγικού Σχεδιασμού.

3. Συμβουλευτική Βελτίωση Εικόνας εταιρείας.