• +30 210 80 56 856

Το Δυναμικό μας

Η FFC δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της και αυτό αποτελεί την βάση της επιτυχημένης πορείας της έως σήμερα. Διαθέτουμε στελέχη που διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, το άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τον επαγγελματισμό τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Τα στελέχη μας, τα οποία διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο με πλούσιο βιογραφικό επιτυχιών στον τομέα τους, εγγυώνται την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας σας και την συνεχή υποστήριξή σας.

Το προσωπικό μας έχει πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλείας, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα, κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης.

Συγχρόνως παρέχουμε τη δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης στα στελέχη μας, προκειμένου οι γνώσεις τους να συμβαδίζουν συνεχώς με τις ταχύτατες εξελίξεις τους σύγχρονου επιχειρηματικού σκηνικού και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του.

Επιπλέον, για να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα κάλυψης ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία που προκύπτουν από ορισμένα έργα, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών υψηλού επιστημονικού προφίλ, από κάθε επιστημονικό (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστητούτα, Τεχνολογικά Πάρκα, κλπ) και επαγγελματικό (Βιομηχανία, Εμπόριο, Φορείς, Τράπεζες, κλπ) χώρο.


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)