• +30 210 80 56 856

Σε τι Διαφέρουμε

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρείες συμβούλων, η Financial Factor Consulting:

  • Υιοθετεί μια μακροχρόνια σχέση επιστοσύνης με τους πελάτες της υποστηρίζοντάς τους σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους.
  • Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και όχι μόνο στη μελέτη και το σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών συμβουλών της.
  • Στοχεύει και επιτυγχάνει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα που οδηγούν στην μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία.
  • Επενδύει σημαντικούς ίδιους πόρους στην ανάπτυξη των προτάσεών της, εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση "win-win".
  • Ταυτίζει τους στόχους της με τους στόχους των συνεργατών της με στόχο την διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
  • Greek (GR)
  • English (UK)