Ποιοι Είμαστε

Η Financial Factor Consulting (Ελληνική Εταιρία Χρηματοοικονομικών & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών), προσφέρει την υποστήριξη της στις ελληνικές επιχειρήσεις με επιτυχία για πάνω από 15 έτη. Ιδρύθηκε από στελέχη του Τραπεζικού και του Επιχειρηματικού χώρου, με στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβούλου οικονομικής & επιχειρηματικής διαχείρισης.

Η FFC προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης της επιχείρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας μέσω συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της, τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του.

Οι προκλήσεις για μας δεν τελειώνουν ποτέ:

Η επιδίωξη μας είναι να γίνουμε ένας Όμιλος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών όπου θα μας χαρακτηρίζουν οι φιλικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας. Επιθυμούμε να είμαστε το πρότυπο εταιρείας στον χώρο μας και να λειτουργούμε σαν σημείο αναφοράς για τον κλάδο.  Πιστεύουμε ότι  χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και δουλεύοντας σαν μία ομάδα με τους πελάτες μας θα μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για αυτούς. Θα είμαστε πάντα κοντά τους με πάθος και επαγγελματισμό, αποδεχόμενοι τους δικούς τους στόχους σαν δικούς μας.

Στοχεύουμε:

Η εταιρεία διατηρεί τα γραφεία της σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα εξυπηρετώντας τους πελάτες της στην περιοχή της Αττικής. Συνεργάτες της βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες   υψηλού επιπέδου στις επιχειρήσεις της επαρχίας.