• +30 210 80 56 856
Image not available
-

Η FFC μεταφέρει την μακρά εμπειρία

και τεχνογνωσία της από την Χρηματοπιστωτική λειτουργία και βοηθά τους Οικονομικούς Διευθυντές και τα οικονομικά στελέχη της επιχείρησής σας.

-

Η FFC με την πολυετή εμπειρία

που κατέχει στον τομέα των επιχειρήσεων, σας προτείνει λύσεις για την ανάπτυξη των πωλήσεων σας και την διατήρηση της κερδοφορίας σας.

-

Στην FFC σας υποστηρίζουμε

στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πρωτοβουλιών βρίσκοντας τις κατάλληλες πηγές επιδότησης ή επιχορήγησης.

-

Στην FFC ανταποκρινόμαστε

στις ανάγκες της επιχείρησής σας προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις είτε στις εγκαταστάσεις είτε απομακρυσμένα (remotely).


espa banner 2016

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

 • Βελτίωση Αποδοτικότητας

  Βελτίωση Αποδοτικότητας

  Η FFC παρέχει στους πελάτες της ένα πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο στοχεύει στην εδραίωση, επέκταση και ανάπτυξη της εταιρείας σας υποστηρίζοντας σε συνεχή βάση τον επιχειρηματία.

  ...περισσότερα

 • Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη

  Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη

  Στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, το Λογιστικό - Φοροτεχνικό τμήμα της FFC προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών

  ...περισσότερα

 • Τραπεζικές Σχέσεις

  Τραπεζικές Σχέσεις

  Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους και η συνεργασία τους με τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

  ...περισσότερα

 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

  Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

  Ένα σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, έχει ως στόχους:

  ...περισσότερα

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

  Χρηματοοικονομική Ανάλυση

  Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που επιχειρούν σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, μπορούν να περιοριστούν εάν διαθέτουν έξυπνα εργαλεία έγκαιρης πληροφόρησης...

  ...περισσότερα

 • Πληροφοριακά Συστήματα

  Πληροφοριακά Συστήματα

  Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί τον κεντρικό κορμό στον οποίο στηρίζεται η επιχείρηση για την αποτελεσματική υποστήριξη των εργασιών της. Οι νέες τεχνολογίες...

  ...περισσότερα

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες – Ορκωτοί Λογιστές

  Ελεγκτικές Υπηρεσίες – Ορκωτοί Λογιστές

  Στον Ελεγκτικό Τομέα, η FFC συνεργάζεται με καταρτισμένους και έμπειρους Εσωτερικούς Ελεγκτές (Internal Auditors) και Ορκωτούς Λογιστές (Chartered Accountants) πιστοποιημένους από το Ελληνικό...

  ...περισσότερα

 • Οργανωτικός Σχεδιασμός

  Οργανωτικός Σχεδιασμός

  Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία υπήρξε η αφορμή για να αναθεωρηθούν οι πατροπαράδοτες Αρχές Διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Ο χρόνος που χρειάζεται μία επιχείρηση για να περάσει...

  ...περισσότερα

 • Πιστωτικός Σχεδιασμός

  Πιστωτικός Σχεδιασμός

  Η FFC κατέχοντας την εμπειρία και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορεί να αξιολογήσει έγκαιρα και έγκυρα την πιστοληπτική δυναμική της εταιρείας σας αλλά και των προμηθευτών σας.

  ...περισσότερα

 • ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

  ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

  Προκηρύχθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου τα 4 νέα προγράμματα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα είναι:

  ...περισσότερα

 • Πιστοληπτική Ικανότητα Πελατολογίου και Εμπορικές Σχέσεις

  Πιστοληπτική Ικανότητα Πελατολογίου και Εμπορικές Σχέσεις

  Οι πελάτες της εταιρείας είναι η πηγή της ανάπτυξης της. Στην Financial Factor Consulting αναλύουμε διεξοδικά το πελατολόγιο σας με οικονομικούς όρους σε ότι αφορά...

  ...περισσότερα

 • Στρατηγική

  Στρατηγική

  Η FFC έχει επιλέξει να συμπεριλάβει στην γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης και διακρίνονται...

  ...περισσότερα

 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

  Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

  Οι υπηρεσίες μας στον τομέα των πωλήσεων είναι καθαρά συμβουλευτικές. Καθοδηγούμε και συνοδεύουμε τους πελάτες μας συνεχώς από την αρχή μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

  ...περισσότερα

 • Επιδοτήσεις

  Επιδοτήσεις

  Στην FFC σας υποστηρίζουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πρωτοβουλιών βρίσκοντας τις κατάλληλες πηγές επιδότησης ή επιχορήγησης για κάθε περίπτωση.

  ...περισσότερα

Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Χρηματιστήριο

Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ, πρόγραμμα InnovFin

Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ, πρόγραμμα InnovFin

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το οποίο αποτελεί τον επενδυτικό πυλώνα του λεγόμενου πακέτου Γιούνκερ, η διάθεση άλλων 800 εκατ. ευρώ σε

...διαβάστε περισσότερα

Γίνετε παραλήπτες των νέων μας. Δώστε μας ένα όνομα και ένα e-mail!

Τομείς Εμπειρίας

Εμπορικές Εταιρείες

Εμπορικές Εταιρείες

Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο κινούσε και θα συνεχίζει να κινεί τα βασικά γρανάζια της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σήμερα δυστυχώς μαστίζεται από την πτώση της αγοραστικής δύναμης και κατά επέκταση των πωλήσεων, από την αδυναμία πίστωσης και κατά επέκταση ελαχιστοποίηση της ρευστότητας και από ένα διαρκώς 

...περισσότερα

Βαριά Βιομηχανία - Μεταποίηση

Βαριά Βιομηχανία - Μεταποίηση

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται στις χώρες που διαθέτουν μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, η επεξεργασία μετάλλου και πετρελαιοειδών, η χημική βιομηχανία, ο τομέας κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή εργαλείων και μηχανημάτων, η κατασκευή χάρτου και προϊόντων συσκευασίας και η μεταποίηση συνθέτουν μια εύρωστη οικονομική βάση

...περισσότερα

Εταιρείες Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών

Εταιρείες Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών

Ο κλάδος των Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών είναι από τους πιο επιβαρυμένους οικονομικά με επιπτώσεις στην δημόσια εικόνα του και την αξιοπιστία του. Συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τον κλάδο και καθυστέρηση ή αθέτηση καταβολών από την συνεργασία του με τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, έχουν επιδεινώσει την θέση του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

...περισσότερα

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί το 79% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ο Τουρισμός και η τουριστική βιομηχανία, οι υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων και η ναυτιλία αποτελούν τον κορμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Η FFC προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματά σας μπορεί να επαναφέρει την εταιρεία σας σε τροχιά ανάπτυξης.

...περισσότερα


Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι
+30 210 80 56 859
 • Greek (GR)
 • English (UK)